Murtra Edicions   original text    
Close window El gravat matèric Collagraph Techniques        

 

 

gravat

 

prints

 

prints

 

prints

 

prints

Aquesta exposició està dedicada a mostrar la part del gravat que quasi mai s’exposa: les planxes que s’utilitzen per imprimir les estampes. És amb les planxes on l’artista treballa directament amb la finalitat d’obtenir la imatge desitjada. I ho fem volgudament amb un altre punt d’interès: la presentació de planxes no convencionals i poc habituals en el món del gravat, és a dir les planxes que nosaltres anomenem suports alternatius.

Aquestes planxes no metàl·liques es van començar a utilitzar als anys setanta seguint els corrents més innovadors i en contraposició al gravat tradicional habitual de l’època, temps en què es començaven a intuir les tendències ecològiques i d’estalvi de materials pel fet que en aquests processos no s’utilitzen ni àcids ni planxes metàl·liques (coure, zenc, ferro, etc.). 

Posteriorment, als anys vuitanta, nosaltres vàrem reprendre algunes d’aquestes tècniques, adaptant-les als temps, modificant, aprofundint  i ampliant  alguns dels seus conceptes bàsics i incorporant-ne d’altres fruit de la nostra investigació, tècniques que vam divulgar a nivell internacional a través dels cursos de l’Escola d’Estiu Internacional de Gravat i de la seves publicacions.

La característica principal d’aquest tipus de planxes és que esdevenen una obra en si mateixes si en considerem les qualitats plàstiques i estètiques, sobretot per la proximitat al món pictòric i la facilitat quant a la seva realització dels artistes habituats a treballar amb elements plàstics i pictòrics.

La part més conflictiva d’aquest procés és controlar la durada de la planxa, ja que no podem oblidar que l’objectiu és efectuar una edició d’obra gràfica amb un determinat nombre d’estampes. Resulta necessari, per tant, saber diferenciar el que es pot i el que no es pot fer. Contràriament, el que faríem serien monotips, i d’això ja en parlarem un altre dia.

Jordi Rosés i Pilar Lloret

 

 

production

Patronat Municipal de Cultura

Concep

Jordi Rosés

Pilar Lloret

Scrip

Jordi Rosés

Graphic

Bernat  Alsina

Curator

Gisel Noé 

Artist Students

Núria Calsapeu

Marina Carbonell

Cristina Castanera

Arnau de la Hoz

Mar Llinés

Mercè Montserrat

Armand Núñez

Enric Punsola

Núria Salomó

Eva Sanchez

David Vergés

Marta Viñallonga

Photos

Milena Rosés